DET DOBBELTE KRAM

Sammen finder vi vejen til din fremtid 

Som kursist bliver du tilknyttet en socialfaglig vejleder. I vejledningen tager vi udgangspunkt i "Det Dobbelte Kram", hvilket vil sige at vi både skal tale om din livsstil og din måde at håndtere din tilværelse på. I vejledningen ser vi på hvordan du håndterer din tilværelse, hvor fungerer det, og hvor er du udfordret.

Du vil også kunne få støtte til eksempelvis kostændringer, rygestop, misbrugsbehandling og motion. Du vil blive trænet i / udfordret på de områder der har en tendens til at spænde ben for dig. Målet er at du bliver mere rustet til at tage næste skridt hen imod uddannelse / beskæftigelse.

Du og din rådgiver fra kommunen har aftalt nogle målsætninger, som vi løbende justerer og opdaterer. Din vejleder har kontakt til dit Jobcenter og skal fremsende start, opfølgnings -og statusnotater.

Har du behov for støtte til at kontakte andre offentlige instanser, vil vi også kunne hjælpe dig til dette.

FIND DIN VEJLEDER HER