STU

Et læringsmiljø, der tilgodeser psykisk sårbare unge  

VI HAR:

En overskuelig hverdag med små hold og fokus på tryghed, relationer og styrkelse af den personlige, sociale og faglige udvikling.

Vi tager altid udgangspunkt i den enkelte kursists nuværende situation. Sammen med kursisten, laves der et program, som sikrer en tryg opstart og som har fokus på udvikling.

Vi arbejder målrettet med at finde den bedste individuelle vej
m.h.t. fremtidig uddannelse og/eller job.

Vi arbejder tæt sammen med andre omkring kursisten f.eks. rådgiver og bostøtter/mentorer.

HENT ELEV FOLDER SOM PDF

HENT RÅDGIVER FOLDER SOM PDF