TYPISKE HENVISNINGSGRUNDE

Vi arbejder både med livsstil og måden at håndtere tilværelse på

 

Struktur

   
           
 1. Arbejde med struktur i hverdagen.
 2. Arbejde med at sikre mødestabilitet.
 3. Arbejde med at komme hjemmefra.
 4. Fokus på fremmøde.
 5. Minimere isolationstendens.

 

Studie / job / praktik

           
 1. Arbejde på afklaring af retninger ift. at få et job.
 2. Arbejde med motivation ift. at deltage i beskæftigelsesrettede tilbud.
 3. Afklaring af uddannelses muligheder.
 4. Evt. etablering af virksomhedspraktik.
 5. Arbejde med klargøring mhp. genoptagelse af uddannelse.

 

 

Sociale færdigheder / netværk

           
 1. Arbejde med social læring.
 2. At danne netværk ift. manglende sociale relationer.
 3. Støtte til at skabe relationer / netværk.
 4. Skabe trivsel i et trygt og rummeligt miljø.

 

 

Job / studie

           
 1. At blive bevist om arbejdsrelevante ønsker og få kompetencer mhp. at starte udd. eller opnå beskæftigelse.
 2. Det overordnede mål er på sigt at blive i stand til at tage en uddannelse.
 3. Støtte til at skabe relationer / netværk.
 4. Tilknytning til arbejdsmarkedet under hensynstagende til nødvendige skåne hensyn.
 5. På sigt - relevant uddannelsesstart.
 6. At afklare mulige veje tilbage til arbejdsmarkedet.
 7. Genoptage afbrudt uddannelse.
 8. Uddannelse.
 9. Blive afklaret ift. uddannelse / arbejde.
 10. Genoptage afbrudt HF-forløb.
 11. At opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet.

 

Dagsstruktur

           
 1. At møde oftere i form af øget tildeling af flere timer / moduler.

 

 

Personligt

           
 1. Udredning af ressourcer og barrierer

 

Personlig udvikling

           
 1. Afklaring af diverse udfordringer.
 2. Arbejde med sig selv.
 3. Udvikling af personlige / faglige kompetencer.
 4. Lære at tackle sin angst.
 5. Arbejde frem mod deltagelse i motion.
 6. Arbejde med en blid opstart jf. overskuelighed.
 7. Værkstedsaktiviteter mhp. at styrke personlig udvikling.
 8. Afklaring af ressourcerne.
 9. At skabe trivsel i et trygt og rummeligt miljø.
 10. Indgå i fysisk aktivitet.