PRAKTISK INFO  

Mødetider 

Der er åbent hver dag fra 8.45 til 15.00.

Fra kl. 8.45 er der en vejleder tilstede i fællesstuen.

Formiddagens timer starter kl. 9.15. 

Spisepause fra 11.45 til 12.15.

Eftermiddagens timer starter kl. 12.15, og der er oprydning og afslutning kl. 14.45 til kl. 15.00.

Mødetider i ferieperioder

I ferier har skolen åben fra 9.00 - 14.00. Der er åbne værksteder, dog ingen undervisning. Hvis man som kursist ikke har aftalt ferie med sin vejleder, er der i sommerperioden også mødepligt.

Madordning 

Der er gratis morgenmad, the, kaffe og frugt.

Der er varm mad til frokost, hvor alle er velkommen til at spise med. Prisen for mad er 25 kr. Maden er fremstillet i vores eget køkken og er en sund og nærende kost. På vores infoskærme finder du ugens menu.

Mødepligt og afbud

Der er mødepligt til det skema du har aftalt med din vejleder. 

Hvis du er forhindret i at møde skal du ALTID melde afbud, det kan du gøre på telefon, mail eller SMS. Husk at skrive hvem du er, når du sender en sms. KONTAKT

Hvis du bliver syg er det vigtigt, at du melder afbud før kl. 9.00 hvis du har formiddagstimer eller kl. 12.00 hvis du har eftermiddagstimer. Har du børn der bliver syge, har du mulighed for fravær i max. 2 sammenhængende dage.

Vi er underlagt Aalborg kommunes regler om fremmøde og rapporterer derfor dit fremmøde til Jobcenteret. Det betyder, at du vil blive trukket i din ydelse, hvis du har udeblivelse, meddeler sygdom for sent eller på anden måde har ulovligt fravær.

Din vejleder skal i starten af hver måned indsende timesedler, hvis du har haft fravær, såvel lovligt som ulovlig fravær. Du skal underskrive timesedlen inden den fremsendes til din rådgiver. Såfremt du ikke møder til underskrift vil timesedlen blive indsendt uden din underskrift, og du vil få et brev om partshøring fra din sagsbehandler.