FREMTIDSVÆRKSTED

Det er værkstedets formål at være det sted hvor kursisten skal undersøge og afklare, udvælge og handle i forhold til fremtiden.

På værkstedet skabes en tryg atmosfære, hvor det at rette opmærksomheden mod fremtiden kan ske uden at fremprovokere for meget angst og ubehag. Værkstedet indeholder, ud over en afklaringsdel, også muligheden for at arbejde med en række kognitive værktøjer hvor kursisterne kan arbejde med egne barrierer, tankemønstre, identitet og mental sundhed. På værkstedet arbejder vi med CV på Jobnet og ABC metoden i jobafklaring.

Værkstedets mål er få kursister afklaret ift. job og studie. En del af afklaringen kan være virksomhedspraktik, besøg på uddannelsesinstitutioner og anden udadvendt virksomhed. Målet/afslutningen på værkstedet er, at den enkelte skaber et fremtidssigte for sig selv, en fremtidsplan med opstilling af lang- og kortsigtede mål samt indsatser/arbejdspunkter, herunder praktik og skolebesøg.

Værkstedet benytter sig af forskellige arbejdsformer:

IT-værktøjer til afklaring af jobønsker og muligheder, afklaring af persontype og herunder personlig læringsstil.

Oplæg om arbejdsmarked, arbejdsidentitet, støttemuligheder i job og studie og kognitive værktøjer.

Værkstedet arbejder med gruppesamtaler om testresultater, kognitive øvelser, personlige bekymringer og i al almindelighed fremtid, håb, frygt, ressourcer og barrierer.

Disse samtaler sker i en styret proces hvor underviseren er garant for ”den gode tone”, for fremdrift i processen, for at samtalen bliver vedkommende for hver enkelt.